ALGEMENE INFORMATIE en VOORWAARDEN

Jeugdlidmaatschap voor jonge ruiters bij Ponyclub De Hunneruiters

 

Ponyrijden voor jeugdige ruiters

Ponyclub De Hunneruiters heeft voor jonge ruiters en amazones twee mogelijkheden om kennis te maken met de paardensport: het Kinderlidmaatschap en het Jeugdlidmaatschap.

Kinderlidmaatschap is bedoeld voor jonge kinderen in de basisschoolleeftijd die net starten met rijden. Zij krijgen wekelijks een half uur ponyles. 

Jeugdlidmaatschap is bedoeld voor wat oudere kinderen die meer ervaring hebben. Zij krijgen wekelijks drie kwartier ponyles.

 

Kosten

Het Jeugdlimaatschap van Ponyclub De Hunneruiters bedraagt €205,- per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit €180,- voor de lessen en €25,- voor de standaardafdracht aan de KNHS.

Voor het bedrag van €205,- krijgen de kinderleden 1x per week een 3/4 uur les in de “Bosmanege-bak” aan de Heegderweg in Uddel of in de bak bij de familie Smorenburg-Timmerman aan de Middenweg 18 in Elspeet.

Er zijn 40 lessen per jaar. Er is iedere week les, met uitzondering van de schoolvakanties.

Het lesgeld plus de afdracht aan de KNHS (= €205,-) kunnen in één keer bij vooruitbetaling worden betaald op IBAN rekeningnummer NL04RABO0383344565 t.n.v. De Hunneruiters te Uddel.

Ook is er de mogelijkheid om het bedrag in twee (= per half jaar, dus 2 keer €90,-) of vier termijnen (= per kwartaal, dus 4 keer €45,-) te betalen met een incassomachtiging.

Bij de eerste termijn zal ook de afdracht aan de KNHS (€25,-) worden geïncasseerd.    

 

Proeflidmaatschap

Nieuwe kinderen kunnen één gratis proefles volgen. Als ze daarna willen doorgaan met rijden, kunnen ze nog 2 lessen volgen binnen een maand proeflidmaatschap. In deze periode kan een kind de lessen volgen voor een bedrag van €15,- zonder meteen lid te worden van Ponyclub De Hunneruiters en van de KNHS.

Na deze maand kan het kind beslissen om door te gaan met de lessen en dus jeugdlid te worden van Ponyclub De Hunneruiters.

Het proeflidmaatschap geldt niet voor oud-leden die opnieuw lid worden.

 

Rijvereniging

Ponyclub De Hunneruiters is een rijvereniging.

In tegenstelling tot een manege met eigen pony’s, heeft een rijvereniging geen beschikking over eigen pony’s. Een benodigde pony is daarom geen verantwoordelijkheid van de vereniging, maar wordt door het lid zelf geregeld. De Ponyclub kan eventueel wel bemiddelen tussen eigenaren van pony’s die hun pony (tegen vergoeding) ter beschikking willen stellen en aan de jonge ruiters of amazones.

 

Lesdag

Kinderlessen (voor info kinderlessen klik op deze link):

Uddel les 1: Woensdagavond 18:30 – 19:00 uur                                                                                         (Bosmanege-bak Heegderweg tegenover huisnummer 33)

Jeugdlessen:

Uddel les 2: Woensdagavond 19:00 - 19:45 uur                                                                                          (Bosmanege-bak Heegderweg tegenover huisnummer 33)

Elspeet les 1: Dinsdagavond 18:30 - 19:15 uur                                                                                           (In de bak van de familie Smorenburg-Timmerman aan de Middenweg 18)

Minimaal aantal ruiters per les: 4. Maximaal aantal ruiters per les: 7.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructrices.

Les-stop tijdens schoolvakanties: tijdens de voorjaars-, mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie worden er geen jeugdlessen gegeven.

 

Afzeggen van een les

Indien een les niet kan worden bijgewoond, graag de coördinator (Cobi Slingerland: 06 – 57 33 52 42 of via Whatsapp) minimaal één dag van tevoren op de hoogte stellen. Bij veel afmeldingen is het mogelijk dat de lessen worden aangepast.

 

Terrein

De “Bosmanege-bak”  is door leden van de vereniging voor eigen gebruik vrij te gebruiken.

 

Wat organiseert de vereniging nog meer?

- Voor de leden worden onderlinge bixie- en impulswedstrijden georganiseerd.

- Activiteiten variërend van poetsinstructie tot bedrijfsbezoek.

- Een buitenrit met picknick waar de hele familie aan deel kan nemen.

- Een ponykamp.

- Bezoek aan het KNHS federatiecentrum in Ermelo (bixiedag).

- Een Clubkampioenschap dat wordt afgesloten met een gezellige barbeque.

- Algemene Ledenvergadering (ALV): twee keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

Internet: www.dehunneruiters.nl en de facebookpagina (www.facebook.com/dehunneruiters)

Hier vind je actuele informatie, wedstrijduitslagen, activiteitenkalender e.d. Heb je leuke stukjes, foto’s of bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden, geef deze dan door via info@dehunneruiters.nl

 

Opzeggen lidmaatschap

Het contributiejaar voor leden van Ponyclub De Hunneruiters loopt in pricipe van 1 januari tot en met 31 december. Indien men eerder afmeldt vindt er géén restitutie plaats.

Opzegging van het jaarlidmaatschap moet vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk worden gemeld bij de penningmeester.


Tenslotte

- Het rijden is geheel op EIGEN RISICO.

- Rijdende leden dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering.

- Het lidmaatschap is persoonsgebonden, het is niet toegestaan om niet-leden met paard of pony toegang tot de “bosmanege-bak” te verschaffen.

- Alle paarden en pony's dienen gechipt en ingeënt te zijn (conform voorschriften KNHS).

- Leden zijn verplicht tijdens de lessen en het vrij rijden een veiligheidscap te dragen, dit i.v.m. veiligheid en verzekering.

- Men mag paarden en pony’s niet zonder toezicht los in de bak laten lopen.

- Het is verplicht om (paardrij)laarzen of goede schoenen met chaps (geen gympen) te dragen.

- Zorg ervoor dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt tijdens het rijden.

 

Vragen/contact

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of meer informatie wensen, dan kun je contact opnemen met het secretariaat via info@dehunneruiters.nl

Wij wensen je veel rijplezier!

 

Met vriendelijk groet,

Het Bestuur

Voorzitter en coördinatie jeugdles: Cobi Slingerland (06–57335242)

Secretaris: Annemarie Holdijk

Penningmeester: Melinda Coolen

 

November 2018