Alle leden van de KNHS zijn vanaf 1 januari 2016 via de KNHS collectief verzekerd voor WA (ook wel AVP), rechtsbijstand- en ongevallenverzekering. Het risico van deze verzekeringen is ondergebracht bij Meeus assurantien. 

Hieronder even in het kort wat de verzekeringen inhoudt. 

Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA-verzekering):

Men kent deze verzekering ook wel als AVP verzekering. Dit betreft de verzekering voor schade aan derden. De meeste gezinnen beschikken al over een WA-verzekering.  De verzekering bij de KNHS betreft een secundaire verzekering. Dat wil zeggen, dat je eigen verzekering voor gaat. Mocht je eigen WA-verzekering geen dekking bieden voor een voorval of is de verzekerde som van je eigen WA-verzekering ontoereikend dan pas zal de WA verzekering van de KNHS dekking bieden. 

Uiteraard kent de WA-polis van KNHS ook de wettelijke toegestane uitsluitingen zoals je eigen WA-verzekering die kent. Het komt dus voor dat zowel je eigen verzekering als die van de KNHS in bepaalde gevallen niet zal uitkeren. 

Als verzekerde moet je aansprakelijk zijn voor de ontstane schade aan derden. Aansprakelijkheid wordt niet geregeld in de WA-verzekering maar die vloeit voort uit de Wet. Indien blijkt dat je aansprakelijk bent volgens de Wet, dan kan je WA-verzekering altijd nog een uitsluiting in de polis hebben opgenomen, waaruit blijkt dat er niet wordt uitgekeerd. De verzekeringsmaatschappij zoekt vaak uit of je wel of niet aansprakelijk bent voor schade aan een derde. 

Een bekend voorbeeld van wel aansprakelijk zijn maar geen uitkering krijgen is de volgende: Je huurt een trailer voor een bepaald bedrag. Tijdens het laden veroorzaakt je eigen paard schade aan de trailer.  Niet gedekt is onder je WA-verzekering en ook niet bij die van het KNHS, de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem (onder andere) huurt, of in huurkoop, leasepacht en/of in vruchtgebruik heeft. Omdat je wel aansprakelijk bent zal je de schade zelf moeten betalen. Tenzij anders overeengekomen met de verhuurder. Daarom altijd goede afspraken maken met de verhuurder. 

Rechtsbijstandverzekering:

De KNHS leden zijn collectief verzekerd voor rechtsbijstand.  Deze verzekering biedt juridische hulp bij het verhalen van geleden schade op een veroorzaker. Voorwaarde is dat de schade is ontstaan tijdens het beoefenen van de paardensport als je deelneemt aan het verkeer. Deelnemen aan het verkeer roept in de praktijk nog wel eens discussie op. Bij twijfel zal van geval tot geval bekeken worden of er inderdaad sprake is van deelneming aan het verkeer. 

Het vervoer van paarden in een trailer wordt expliciet uitgesloten op deze verzekering. 

Ongevallenverzekering:

Deze verzekering geeft een financiële vergoeding indien de verzekerde door een ongeval met, op of rondom het paard letsel oploopt.

Hier hoeft niemand aansprakelijk te zijn. Het feit dat er letsel ontstaat is voldoende om een beroep te kunnen doen op deze verzekering. 
Er moet dan wel sprake zijn van:
- blijvende invaliditeit
- overlijden

Het is natuurlijk te hopen dat er nooit iets gebeurd, maar mocht er onverhoopt toch een voorval gebeuren, dan is het raadzaam om ook even na te gaan of er eventueel gebruik gemaakt kan worden van bovengenoemde verzekeringen. Bovenstaande uitleg is een verkorte weergave van de voorwaarden en is niet juridisch vastgelegd. Aan deze informatie kunnen geen rechten verleend worden. Voor de volledige informatie over deze verzekeringen verwijzen we je naar de website van de KNHS.