Pony- en paardrijlessen + activiteiten 2019

 

Pony en paardrijlessen

Alle lessen vinden, tenzij anders vermeld, plaats in de 'bosmanege-bak' aan het zandpad tegenover Heegderweg 33. 

Let op: Lessen kunnen komen te vervallen bij heel slecht weer of vorst en tijdens de schoolvakanties! 


Vanaf woensdag 6 maart 2019:

woensdag, met uitzondering van schoolvakanties

UDDEL

19:00-19:30 | Kinderles Uddel, Heegderweg 33 (TO)

19:30-20:15 | Jeugdles Uddel, Heegderweg 33 (TO) (voorlopig gecombineerd met volwassenen)

Als er nog een derde volwassene bijkomt, kunnen we een aparte les opstarten.

 

ELSPEET 

19:00-19:45 | Jeugdles Elspeet, Middenweg 18


Overige activiteiten

Rein actie: afval opruimen en blikjes en plastic flesjes inzamelen

Kijk hier voor de uitleg.


zaterdag 30 maart 2019

9:00-12:45 | Bixie- en impulswedstrijd bij de "Bosmanege Bak"


woensdag 1 mei 2019

9:00 - 17:00 | KNHS Bixiedag, De Beek 125, Ermelo

In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we aan de KNHS bixiedag niet als groep meedoen.

Maar het staat individuele leden vrij om hieraan mee te doen en later aan te sluiten bij het ponykamp

 

woensdag 1 t/m vrijdag 3 mei 2019

ponykamp bij kampeerboerderij Meerveld

 

mei/juni 2019

Appeltaartactie

 

zaterdag 25 mei 2019 

14:00 | Voorjaarsrit en familie picknick 


dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni 2019

Collecte Oranjefonds (week na Pinksteren)


zaterdag 15 juni 2019

18:00 | Crossles op terrein KNHS, De Beek 125, Ermelo


zaterdag 14 juli 2019

Bijenmarkt Uddel


woensdag 17 juli 2019

14:00-18.30 | Laatste les voor de vakantie


dinsdag 31 juli 2019

Zomermarkt Uddel


zaterdag 31 augustus 2019

16:00 - 17:30 | Kinderactiviteit in de Bosmanege

17:30 - 20.00 | Familie BBQ


september 2019

bloembollenactie


vrijdag 20 september 2019

18:00 | Crossles op terrein KNHS, De Beek 125, Ermelo

 

oktober 2019

clubkleding

 

zaterdag 12 oktober 2019 (bij slecht weer: 19 oktober)

10:00 | Bixie- en impulswedstrijd


begin november 2019

19:00 | Algemene Ledenvergadering (ALV)


Vanaf zaterdag 12 januari tot en met zaterdag 23 februari 2019 

De lessen in Uddel vinden plaats op zaterdagmiddag onder leiding van Cristel Jongboer

15:00 | Ponyrijles Uddel, Heegderweg 33 (TO)

15:30 | Ponyrijles Uddel, Heegderweg 33 (TO)

De lessen van de groep die normaliter in Elspeet lest, worden 7 keer verplaatst naar een andere lokatie (Stakenbergweg 163).


zaterdag 12 januari 2019

Klusdag (van 13.00-15.00 uur) en nieuwjaarsbijeenkomst (van 15.00-16.45) uur in de Bosmanege


zaterdag 9 februari 2019

13:30 - 14.30 uur | Heel Apeldoorn Rein afval verzamelen met pony's door het dorp

15.00 - 16.15 uur | Ponylessen in de bosbak in Uddel


dinsdag 19 februari 2019

19.30 | Algemene Ledenvergadering

In de keet bij de Bosmanege Bak


zaterdag 23 februari 2019

15.00 uur - 16.15 uur| buitenrit door het bos onder leiding van Cristel met haar paard Silver


woensdag 6 maart 2019

ponylessen Uddel en Elspeet worden weer gegeven op woensdag-avond